Salme 706

 

 

†††††††††††††††††† †††† Mel.: H. J. Gauntlette 1849

HÝr melodien her


1 I blev skabt som mand og kvinde
af den samme skaberhånd,
I fik sang og sol i sinde,
optændt af den samme ånd
ja-tak har I begge sagt
til den gave, Gud har rakt.

2 Hver sin krop og hver sin gåde,
I fik også hver sit sind.
Denne forskel er en nåde,
li'som regn og sol og vind,
intet svælg er Gud for bredt,
han kan gøre to til ét.

3 Egen byrde skal I bære,
så den anden slipper fri,
men er byrderne for svære,
skal I stå hinanden bi,
den, som intet bærer på,
visner som det golde strå.

4 I sit billed han os skabte,
han kom selv i kød og blod
han, som tar imod fortabte,
han gør al vor uret god,
han, som ingen støder bort,
lægge selv sit sind i vort!

5 Han, som i det høje troner,
leder hjerterne til tro,
Gud kan mellem millioner
finde og forene to,
to, der vandrer hver for sig,
kan han lede samme vej.

6 Derfor pris ham, mand og kvinde,
underet med jer er sket,
kærlighed kan sammen binde,
så I blir fuldkommen ét,
kærlighed gør intet halvt,
håber og udholder alt.


Johannes Johansen 1978