Minikonfirmandundervisning i Ry kirke for 3. klassetrin - efterår 2018

Alle børn på 3. klassetrin på Gudenåskolen indbydes til minikonfirmandundervisning i foråret 2019

Minikonfirmandundervisningen foregår i Ry kirke og sognehus. 

Forløbet afsluttes med et arrangement hvor forældre, søskende og bedsteforældre bliver inviteret.

Undervisningen er et frivilligt tilbud.

Vi går på opdagelse i kirken og skal finde ud af hvad der sker i kirken, hvad en gudstjeneste, dåb, bryllup, begravelse er for noget. Vi lærer Fadervor, hører gode historier fra bibelen, synger, tegner, maler, laver drama og hygger sammen.

Alle er velkommen til at være med.

Børnene vil møde kirkens to præster, Dorthe og Jesper, som vil komme på besøg og fortælle.

Børnene vil de første gange blive hentet på skolen og fulgt tilbage igen.

Tilmelding til organist og minikonfirmandlærer Ingrid Bartholin, der står for undervisningen, på e-mail: ibartholin@gramstrup.org

Hvis I ønsker yderligere oplysninger, er I velkommen til at kontakte mig på 25 15 33 12.

Med venlig hilsen

Ingrid Bartholin Gramstrup