Attester - Kirkebog

Henvendelse vedr. attester og kirkebog til kirkekontoret eller kirkebogsførende sognepræst Jesper Hanneslund.

Hvem kan rekvirere attester?
Attester kan rekvireres af den, hvem attesten angår, af forældre og værger, af andre, der har lovlig interesse i attesten, og af offentlige myndigheder. Den, hvem attesten angår, kan give en anden fuldmagt. I så fald skal det anføres, præcis hvilke attester fuldmagten gælder. Attesten skal afhentes personligt med legitimation.

Attester både på dansk og på engelsk kan bestilles på borger.dk , bestilte attester vil blive sendt pr. post, hvis det ønskes.

Kirkebogsoplysninger i forbindelse med slægtsforskning hentes på www.arkivalieronline.dk