Attester - Kirkebog

Henvendelse vedr. attester og kirkebog til kirkekontoret eller kirkebogsførende sognepræst Jesper Hanneslund.

Hvem kan rekvirere attester?
Attester kan rekvireres af den, hvem attesten angår, af forældre og værger, af andre, der har lovlig interesse i attesten, og af offentlige myndigheder. Den, hvem attesten angår, kan give en anden fuldmagt. I så fald skal det anføres, præcis hvilke attester fuldmagten gælder. Attesten skal afhentes personligt med legitimation.

Bestilling af attester kan foregå online se: Personregistrering.dk

Kirkebogsoplysninger i forbindelse med slægtsforskning hentes på www.arkivalieronline.dk

Dansk-engelske attester udstedes af sognepræst/kirkekontor. Evt. legalisering skal man selv sørge for.