Begravelse

Hvad gør vi, når vi skal have begravelse eller bisættelse?
Ring til præsten for at aftale tid og sted for begravelsen, samt en tid til begravelsessamtale.

Hvad er forskellen på begravelse og bisættelse?
Når afdøde skal begraves i kisten umiddelbart efter den kirkelige handling, kaldes det en begravelse. Ved en begravelse falder jordpåkastelsen ude ved graven.
Når afdøde skal brændes, kalder man det en bisættelse. Ved en bisættelse falder jordpåkastelsen inde i kirken. Efter den kirkelige handling bæres kisten ud til rustvognen, og man tager afsked med afdøde, inden vognen kører væk.

Efter et stykke tid får man en urne med afdødes aske, som skal sættes ned på kirkegården. Man kan selv vælge, om man vil være med ved urnenedsættelsen, eller om man vil overlade det til graveren.

Hvor mange salmer skal vi vælge?
Der skal vælges 4 salmer.

Ved begravelse synger vi 3 salmer i kirken og én ved graven.

Ved bisættelse synger vi alle 4 salmer inde i kirken.

Man kan frit vælge blandt alle salmerne i salmebogen. Hvis man gerne vil synge noget, der ikke falder ind under salmer, er det bedst at gemme det til minde-sammenkomsten bagefter.

Det er en god ide ikke bare automatisk at vælge de salmer, som man kender bedst, men give sig tid til at læse nogle salmer igennem, så man kan finde nogle, som man virkelig godt kan lide.

Man kan finde god trøst i salmebogen, når man har mistet. Prøv f.eks. at læse Blomstre som en Rosengård; At sige verden ret Farvel; Jesus lever, graven brast eller Se, nu stiger Solen.

Må vi gerne selv sige tak?
Ja, det er fint, hvis en af de pårørende har lyst til at sige tak til de fremmødte. Takken falder ved bisættelse efter den sidste salme, og ved begravelse ude ved graven.