Fødsel

Et barns fødsel skal anmeldes. Sædvanligvis foretager jordemoderen anmeldelsen, men er fødslen sket uden jordemoder, skal forældrene anmelde fødslen.

I kan anmelde jeres barns fødsel via blanketten "Fødselsanmeldelse" senest 14 dage efter fødslen. Blanketten kan udskrives fra www.personregistrering.dk

Faderskab

Hvis forældrene til det nyfødte barn ikke er gift, kan der inden 14 dage efter barnets fødsel indgives en "Omsorgs- og ansvarserklæring". Erklæringen skal afgives digitalt med begge forældres NemID og kan findes ved at logge på www.borger.dk, under afsnittet "Familie og børn”, "Faderskab og forældremyndighed"

Efter denne 14 dages frist skal faderskabet anmeldes til Statsforvaltningen.

Søg oplysninger på www.personregistrering.dk

eller kontakt kirkekontoret