Du er her: 

Kirkebil

Gratis kørsel for dårligt gående og kørestolsbrugere

Sognets dårligt gående og kørestolsbrugere kan bestille gratis kørsel til og fra alle Ry Menighedsråds arrangementer i sognehuset og kirken ved henvendelse til


Skanderborg Taxa
, telf. 86 51 00 00/ 70 25 25 25