Du er her: 

Hvad er sjælesorg?

Ordet ’sjælesorg’ betyder egentlig ’omsorg for sjælen’. I praksis betegner sjæle­sorgen de samtaler, præsten har med folk, der af forskellige årsager gerne vil se ham eller hende. Det kan være, fordi man har mistet en nærtstående person, fordi man har personlige problemer, som man gerne vil tale med nogen om, eller fordi man ikke ved, hvad man skal tro på. Det kan også bare være for at få en snak med et andet kristent menneske.

Hvad er forskellen på sjælesorg og terapi?
En præst er ikke psykolog, og sjælesorg er ikke psykoterapi. Men en præst er, som én engang har udtrykt det, ”en kristen skulder at græde på”. Han er et opmærksomt medmenneske med et kristent tilværelsessyn.

Præsten prøver ikke at løse problemerne for folk. Hans/hendes rolle er at lytte og trøste, og måske bede en bøn eller synge en salme. Den sjælesørgeriske samtale kan også udvikle sig til et egentligt skriftemål, hvor man bekender sine synder, og hvor præsten på Guds vegne tilsiger syndsforladelse. En særlig form for sjælesorg er hjemmealtergang, hvor vi ikke bare taler sammen, men også deler brød og vin.

Kan jeg være tryg ved at betro mig til en præst?
Overfor præsten kan du tale om alt, for han/hun har tavshedspligt med hensyn til, hvad der betroes ham/hende. Og det gælder overfor alle, også overfor andre præster og overfor hans over­ordnede. Det gælder endda overfor hans/hendes ægtefælle. Derfor kan du altid stole på, at for­tro­lige ord, der er sagt i en samtale med præsten, ikke kommer videre.

Enhver kan henvende sig til sin præst og bede om at få et sjælesørgerisk besøg. Man skal ikke være bange for at ”tage præstens tid”, for det er faktisk hans arbejde at tage ud og snakke med folk, der har brug for det.

Hvor kan jeg få sjælesorg henne?
Som dine lokale præster står vi til rådighed for dig, hvis du har brug for en samtale. Du kan altid ringe og aftale en tid til et besøg. Du kan også skrive et brev eller en mail. Kontaktoplysninger kan ses her

 

Ønsker du helt anonym sjælesorg, kan du kontakte Skt. Nicolai-tjenesten på telefon 70 120 110. Alle de frivillige medarbejdere, der arbejder for Skt. Nicolai-tjenesten, har tavshedspligt, og flere af dem er præster.