Du er her: 

Når du vil vies i kirken

Ring til kirkekontoret eller præsten og aftal, hvornår brylluppet skal være, samt en tid til vielses-samtale. Når man kommer til samtalen eller præsten kommer på besøg, skal man huske at medbringe/have fremskaffet en prøvelsesattest. I må også gerne have tænkt over, hvilke 4 salmer, I gerne vil synge ved vielsen.

Hvilke papirer skal udfyldes i forbindelse med vielsen?

Før man kan blive gift, skal man sørge for at få en prøvelses-attest fra Rådhuset i den kommune, hvor en af parterne bor. Prøvelsesattesten må højst være 4 måneder gammel. (En prøvelsesattest godtgør, at parterne opfylder betingelserne for at indgå ægteskab. F.eks. at de ikke allerede er gift med en anden osv.) På kommunen skal man aflevere dåbsattester/navneattester for at modtage en prøvelsesattest.

Skal man være medlem af Folkekirken for at blive kirkeligt viet?
Det er tilstrækkeligt, at én af parterne er medlem af Folkekirken.

Kan man selv vælge, hvilken kirke vielsen skal foregå i ?
Det mest naturlige er nok, at man bliver viet i sin sognekirke. Men der kan være mange grunde til, at man gerne vil vies et andet sted. F.eks. kan det være, at man gerne vil giftes i Ry, fordi man er født, døbt eller konfirmeret her, fordi ens forældre bor her.

Hvem skal sidde oppe i koret?
I koret (dvs. øverst i kirken) er der stillet enten2, 4 eller 6 stole op overfor hinanden. På de to øverste sidder brud og brudgom. På de to næste sidder typisk den, der har fulgt bruden op og forloveren. De sidste stole kan – hvis man vil have dem – benyttes af andre nærtstående familiemedlemmer eller venner. De kan også reserveres til jeres eventuelle børn, men det kan ikke anbefales at lade alt for små børn sidde med i koret. Det er bedst, hvis de er gamle nok til at kunne sidde stille, så de ikke stjæler opmærksomheden fra brudeparret.

Kan vi have børn med i kirken?
Ja, det er ikke noget problem at have børn med til en vielse. Som regel synes børnene, at det er spændende at være til bryllup. Men hvis de keder sig, kan man jo have noget legetøj med til dem. I våbenhuset ligger desuden nogle bøger for forskellige alderstrin, som man gerne må låne under gudstjenesten. Bliver de små børn for støjende, kan man evt. tage dem med ud i våbenhuset eller gå en lille tur med dem.

Må man fotografere og filme under vielsen?
Fra bænkeraderne må man fotografere alt det, man vil, når brudeparret går ud og ind. Der må fotograferes under vielsesforløbet, men for at vielsen skal foregå højtideligt og smukt, bør fotografering begrænses til et minimum. Og man bør undgå at bevæge sig rundt i kirken under vielsesgudstjenesten. Det kan være en god ide at udpege én fotograf, der tager nogle billeder og man efter vielsen kan dele ud af de billeder.