Du er her: 

Sognehuset

Kordegnen på kirkekontoret i Ry Sognehus koordinerer brugen af Ry Sognehus og udarbejder låne-/lejeaftaler.

Ansøgning om leje af længere varighed skal for så vidt angår perioden fra 1/9 til 31/12 indsendes inden den 1. juni og for perioden 1/1 til 30/6 inden den 1. december. Ansøgninger sendes til:

Kirkekontoret i Ry
Mette Lai
Kildebakken 1,
8680 Ry

Tlf.: 8689 1350 

e-mail: metla@km.dk


Disse kriterier er senest vedtaget på menighedsrådsmødet d. 10. april 2014.

 

Kriterier for brug af Ry Sognehus

Ry Sognehus er opført med det formål at tilvejebringe lokaler til brug for konfirmandforberedelse samt til møder, foredrag, studiekredse o.l., arrangeret af præsterne, sognemedhjælperen, organisten eller menighedsrådet. Lokaler til afholdelse af menighedsrådsmøder og kontorer til præsterne, sognemedhjælperen og menighedsrådskassereren forefindes.

Herudover kan sognehusets lokaler udlånes til folkekirkeligt arbejde.

Endvidere kan Sognehusets lokaler udlejes til kulturelt og socialt arbejde, til foreningsarbejde og til interessegrupper. Lejere i Ry Sogn og Ry Kommune har fortrinsret.

Præsterne, sognemedhjælperen, organisten og Ry Menighedsråd har fortrinsret til lokalerne. I tilfælde af et kirkeligt arrangement, f.eks. minde-sammenkomst (begravelseskaffe), forbeholder Menighedsrådet sig ret til at aflyse en udlejning.

Leje af lokalerne må ikke finde sted til politiske og erhvervsmæssige formål og heller ikke til private sammenkomster og fester. Dette omfatter ikke mindesammenkomster (begravelseskaffe) i forlængelse af begravelse eller bisættelse fra Ry Kirke.

AV-apparatur, kort, plancher m.v. må kun benyttes efter nærmere aftale, ligesom husreglementet skal overholdes.

Husreglement


Begravelseskaffe

Begravelseskaffe aftales med servicemedarbejder i sognehuset:


Sara Raas Jensen

Tlf.: 86891350

Mail: sara@rykirke.dk