Du er her: 

Kort om Ry Kirkes menighedsråd

Menighedsrådet er folkekirkens mindste demokratiske enhed. Ry Kirkes menighedsråd vælges for fire år ad gangen og består af 9 medlemmer, samt kirkens præster.

Når en person vælges til menighedsrådet, skriver han/hun under på dette løfte:

"Undertegnede erklærer herved på ære og samvittighed at ville udføre det mig betroede hverv i troskab mod den danske evangelisk-lutherske folkekirke, så at den kan byde gode vilkår for den kristne menigheds liv og vækst"

Menighedsrådet fastlægger gudstjensterne, planlægger livet i kirken ( fx aktiviteter for børn,unge og ældre, kultur, koncerter mm.), administrerer kirkens ejendomme, prioriterer ressoucerne - og ansætter og leder kirkens ansatte.

Henvendelser

Vi er altid åbne for kommentarer, ris og ros til kirken. Du kan skrive til os på metla@km.dk eller ringe til et af kirkens menighedsrådsmedlemmer