Mødedatoer for Ry Menighedsråd - kirkeåret 2016-17

Møderne starter kl. 18.30

8. december

12. januar

9. februar

9. marts

6. april

4. maj

8. juni

17. august

14. september

12. oktober

9. november

(14. december nyt kirkeår begynder)

Referater fra menighedsrådsmøder