Mødedatoer for Ry menighedsråd. Kirkeåret 2017/2018

                                                               14. december 2017

Torsdag den                               11. januar 2018                        

                                                    8. februar 2018

                                                    8. marts 2018

                                                   5. april 2018

                                                    17. maj 2018

                                                    14. juni 2018

                                                    Ingen møder i juli

                                                    16. august 2018

                                                    13. september 2018

                                                    11. oktober 2018

                                                    8. november 2018

                                                    (13. december 2018) Nyt kirkeår

Alle møder starter kl. 18.30