Koordinationsudvalg (KU)

Bent Aavild (Formand)

Tove Bendixen

Anne-Dorte Lange

Det Stående Udvalg (Kirkegårdsudvalg)

Lis Bjerg Hermind (Formand) 

Tove Bendixen,

Bent Aavild,

Jesper Hanneslund

Aktivitets- og kommunikationsudvalg

Dorthe Gudmund Larsen (Formand)

Kirsten Jørgensen

Jesper Hanneslund

Henning Christiansen

Gudstjenesteudvalg

Anne-Dorte Lange (Formand) 

Mette Obel 

Henning Christiansen

Jesper Hanneslund

Dorthe Gudmund Larsen

Orgeludvalg

Mette Obel (Formand) 

Lis Bjerg Hermind

Bent Aavild

Kirsten Jørgensen

Jesper Hanneslund

 

 

Præstegårdsudvalg

Lis Bjerg Hermind (Formand)

Mette Obel

Betina Bertelsen

Økonomiudvalg

Peder Skov Larsen (Formand)

Bent Aavild

Jesper Hanneslund

Lis Bjerg Hermind

Valgbestyrelse

Peder Skov Larsen(Formand)

Lis Bjerg Hermind,

Bettina Stig Bertelsen

Personaleudvalg

Tove Bendixen (Formand/Kontaktperson)

Henning Christiansen

Bettina Bertelsen

Diakoniarbejdsgruppe

Tove Bendixen

Mette Obel