Du er her: 

Røsten 13

Velkommen til trettende udgave af stiftsmagasinet Røsten.
Den 6. september sidste år blev Henrik Wigh-Poulsen bispeviet i Aarhus Domkirke, og dermed runder han nu det første år i sit embede. Med afsæt i biskoppens første landemode ved Aarhus Stift hører vi om, hvilke erfaringer han har gjort sig gennem året, og lidt om hvad der er på vej af nye initiativer.

Læs den nye udgave her


Røsten 11

I år gør folkekirken en ekstra indsats for at komme bredt ud med påskens budskab. Derfor handler Røstens tema også om påsken denne gang.

Læs den nye udgave her


Røsten 9

Velkommen til niende udgave af Røsten, denne gang med temaet: ’Bispevielse i Aarhus Stift’

Læs den nye udgave her

Røsten 12

Tilstrømningen af flygtninge og asylansøgere har lagt pres på de europæiske lande, og som bekendt har vi også mærket udfordringen i Danmark. Det offentlige kan ikke løfte opgaven alene, så civilsamfundet træder til – også folkekirken. Derfor handler Røstens tema denne gang om ’Kirken og flygtningene.

Læs den nye udgave her


Røsten 10

I Aarhus Stift vokser de fleste af de store byer, men det har typisk været 'den jyske hovedstad,' der har tegnet sig for den største tilflytning.

Derfor sætter vi i denne udgave af Røsten fokus på, hvordan Aarhus-provstierne forbereder sig på et indryk i omegnen af 120.000 mennesker frem mod 2050, og hvordan man allerede har gjort nogle af de steder, hvor væksten de senere år har været markant.

Læs den nye udgave her


Røsten 8

Velkommen til den ottende udgave af Røsten, der denne gang har temaet: ’Bispekåben skifter skuldre.’

Læs den nye udgave her